Търси

НОВИ МАШИНИ

СИСТЕМА ЗА ПАКЕТИРАНЕ НА ЗЕЛЕНЧУЦИ  

Система за пакетиране на картофи, моркови и др.

 

Новата система за пакетиране на зеленчуци, представлява съвкупност от модули, които изграждат надеждна конструкция подобряваща пакетирането и производителността на работния процес. Улесняват максимално условията на труд. Диапазон на измерваната продукция от 0,5 кг до 25 кг. За по-взискателните клиенти системата може да бъде изработена от киселинноустойчива стомана. 

Системата включва :

- Многоканален кантар WK 9

- Транспортна лента РТ 4000 х 800

- Приемен бункер EVENFLOW

- Хоризонтална транспортна лента

- Платформа за обслужване

- Автоматична опаковъчна машина RA-1 PLUS

 © 2015 - 2022 Всички права запазени